S čím máme zkušenosti?

 

  • Veškeré zemní práce – výkopy,úprava terénu,demolice
  • Přeprava sypkých i pevných materiálů
  • Výstavby inženýrských sítí - vodovod,kanalizace,opt.kabely
  • Protlaky pod vozovkou pneumatickým zařízením prům.90,130
  • Technické služby- zimní úprava nejen parkovacích ploch
  • Sezonní strojní úprava travnatých ploch